2019-nCov’da ACE2

2019-nCov’da ACE2

      Wuhan 2019-nCov’un varsayılan reseptörü ACE2’nin tek hücreli RNA ekspresyon profili

Burada, kamusal veri tabanına ve en gelişmiş tek hücreli RNASeq tekniğine dayanarak, normal insan akciğerlerindeki ACE2 RNA ekspresyon profilini analiz ettik. Sonuç, ACE2 virüsü reseptörü ekspresyonunun, küçük bir tip II alveolar hücre popülasyonunda (AT2) konsantre edildiğini gösterir. Şaşırtıcı bir şekilde, ACE2-ifade eden AT2 popülasyonunun, viral reprodüksiyonu ve iletimini pozitif olarak düzenleyen diğer birçok geni de ifade ettiğini bulduk. Sekiz ayrı örnek arasındaki bir karşılaştırma, Asyalı erkek bir kişinin akciğerde çok fazla sayıda ACE2 ifade eden hücreye sahip olduğunu gösterdi. Bu çalışma 2019-nCov enfeksiyon hastalığının salgın araştırması için biyolojik bir arka plan sağlar ve gelecekteki anti-ACE2 terapötik strateji gelişimi için bilgilendirici olabilir

Ek olarak, ACE2 dağılımı erkek donörlerde kadınlara göre daha yaygındır: erkek akciğerinde en az 5 farklı hücre tipi bu reseptörü ifade ederken, kadın akciğerindeki sadece 2 ~ 4 hücre reseptörü eksprese eder. (erkeklerin neden daha çok yakalandığını açıklıyor.)

Ayrıca, sadece Asya donörünün (erkek) ACE2 ifade eden hücre oranının beyaz ve Afrikalı Amerikalı donörlerden çok daha yüksek olduğunu fark ettik (tüm hücrelerin% 2.50’a karşı% 0.47’si). Bu, yeni Coronavirus pandemisinin ve önceki SARS-Cov pandemisinin Asya bölgesinde yoğunlaştığı gözlemini açıklayabilir.

Toplamda, bu çalışmada, ACE2’nin RNA ekspresyon profilini insan akciğerinde tek hücre çözünürlüğünde rapor ediyoruz. Analizimiz, ACE2 ekspresyonunun, viral prosesi destekleyen diğer birçok geni eksprese eden özel bir AT2 popülasyonunda yoğunlaştığını gösterdi. Bu sonuç, sadece AT2’de değil, aynı zamanda endotelyal hücrelerde de bol miktarda ACE2 gözlemleyen önceki rapordan farklıdır8. Aslında, bilgimize göre, endotel hücreleri bazen immünohistokimyasal analizlerde spesifik olarak boyanabilir. AC2’nin bir AT2 popülasyonunda bolca ekspresyonu, enfeksiyondan sonra şiddetli alveoler hasarı açıkladı. ACE2-eksprese eden hücre popülasyonunun farklı gruplarda farklı sayısının ve dağılımının gösterilmesi potansiyel olarak popülasyonu tanımlayabilir. Çalışmanın eksikliği, küçük donör numune sayısıdır ve mevcut teknik, tek hücrelerin protein seviyesini değil, sadece RNA seviyesini analiz edebilir.

Yazar:

  • Halil İbrahim Duman

2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir