GENE-US BIOTECHNOLOGY

Kanser ile mücadelede, özgün ve yenilikçi gen terapilerin kullanılmasıyla E-cadherinlerin ekspresyon seviyelerinin arttırılması

Epitel doku kaynaklı kanser hücrelerinin metastaz yapmasını engelleyerek ve agresifliğini azaltarak kontrol edilebilir bir seviyede tutmayı hedeflemektedir. Ayrıca tedavimiz kanser hücrelerini virallerle de işaretleyerek tümörün cerrahi müdahalelerde kolaylık sağlamasını ve uygulanması gereken bir sonraki tedavilerin (kemoterapi/ radyoterapi) belirlenmesinde rol almasını hedeflemektedir.

Pazar Analizi

Geliştirilen tedavi sisteminin kullanım alanı, onkoloji enstitüleri, kanser araştırma merkezleri ve genetik tedavi merkezleridir. Geliştirilen sistemin rakip tedavilerinin doğduğu pazar ABD pazarıdır. Bu pazarda kanser araştırma çalışmalarında %24.9’unda bu teknolojiler kullanılmakta olup pazar artık doygunluğa ulaşmıştır. Pazarın değeri 2018 yılında 1.6 milyar dolara yakınken 2025 yılının sonunda bu değerin 13.5 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Bu pazardaki iş modeli artık var olan sistemlerin güncellenmesine dayanmaktadır. Bu nedenle yurt dışı pazar hedeflerinde ABD en son sıraya alınmıştır. Bunun haricindeki yurt dışı pazarlar, bu teknolojileri en çok 8 yıldır kullanmakta olup gelişmekte olan pazar statüsünde ve potansiyellerinin başlangıcındadır. Son 10 yılın FDA faz aşamalarına bakıldığında toplam 68 şirket gen terapi ve viral terapi alanından faz 1 e giriş yapmıştır. ABD harici pazarlarda faz aşamalarına geçen pazar payı %47 iken ABD’de bu pay %53 şirketle kalmıştır. Türkiye pazarında ise bu alanda belirli atılımlar var lakin başarılı bir pazar payı sahibi bulunmamaktadır. Geliştirilecek tedavi ile fiyat performans oranının iyileştirilmesi ve bu yenilikçi teknolojilerin tercih edilmesiyle Türkiye pazarında önemli bir hacme sahip olacağımızın düşüncesindeyiz. İlerleyen yıllarda tedavinin optimizasyonlarının yapılması, standartlarının geliştirilmesi ve yurt dışındaki pazarlarda sözü geçen firmalarla iş ortaklıklarının kurulmasıyla yurt dışı pazarlarına açılacaktır.

Geliştirilecek olan ürün

Epitel dokudan kaynaklı kanser hücrelerini hedef alan özel genetik kasetler içeren virüslerdir. Bu virüsler kanser hücrelerinin hareketliliğini azaltarak proliferasyonu engelleyecek ve kanser hücrelerini işaretleyerek tedavilerin daha kolay biçimde uygulanmasını sağlayacaktır.