GENE-US BIOTECHNOLOGY

SARS-CoV-2’nin (Yeni Koronavirüsü) neden olduğu ölümlerin hâlihazırda bulunan ilaçlarla azaltılmasının hedeflenmesi

Önerinin Hedefi

SARS-CoV-2 virüsüne karşı aşı geliştirmek aylar sürebilir. Dahası, viral kodlanmış peptitlere dayanan aşılar, virüs mutasyonları olabileceği için gelecekteki koronavirüs salgınlarına karşı etkili olmayabilir. Muhtemelen yeni koronavirüs mutasyonlarına dirençli olacak mevcut terapötiklere dayanan geçici bir öneri, SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonlarının saldırganlığını, ölüm oranının azaltılmasını ve aşı üretimine zaman kazandırılmasını hedefleyebilir.

Beklenilen Sonuç

ACE2 homologu olan ve antagonist bir şekilde çalışan ACE hedef ilaçlarla inhibe edilerek, ACE’nin artmış AngII üretimi yoluyla hastalık patogenezini teşvik etmesi engellenecektir. Araştırmalarımıza göre uygulanılan deneylerde hem SARS-Cov hem de  SARS-Cov2 için ACE ekspresyonu akciğerlerdeki hasarların oluşmasına ve akut solunum sıkıntısı yetmezliğine (ARDS) sebep olmaktadır. Ayrıca SARS-Cov2’nin doğrudan etkilediği RAS sistemindeki ACE / Ang II / AT1R yolağı ile ACE2 / Ang (1-7) / Mas reseptör yolağı arasındaki dengesizlik, çoklu sistem iltihabına yol açacakken hedef ilaçlarla bu düzensizlik baskılanabilir. Çalışmaların antiviral ilaçların yanı sıra viral etken sebebiyle düzensizliğe neden olacak olan RAS (Renin-anjiyotensin) sisteminin hedef alınmasıyla Covid-19 ölüm oranlarının düşmesi beklenmektedir.